Een gevoelsmens is geen gevoelig mens

Een gevoelsmens is geen gevoelig mens


Een empaat is een gevoelsmens, geen gevoelig mens.
Door de verwarring omtrent het woord gevoel bestaat er een verkeerd beeld over empaten en hoe zij omgaan met conflicten.
Er zijn daardoor mensen die verkondigen dat empaten vredelievend en angsthazerig zijn. Dat alles harmonieus voor ze moet zijn en ze niet letterlijk voor je zouden vechten. Ook bestaat er door dit misverstand het vooroordeel dat ze niet naar doffe ellende zouden kunnen kijken. Hier zouden empaten van streek van raken, waardoor ze dit ontwijken. Kijk maar eens naar de omschrijving op deze site.

Films, tv en de werkelijkheid

Als ik naar mijzelf kijk is dat alles behalve waar.
Ik kijk graag naar actiefilms. Horror vind ik niets aan, omdat ik daar niets uit leer of omdat het te ver van de werkelijkheid afstaat. Psycho thrillers vind ik wel weer heerlijk om naar te kijken. Het gaat mij om de spanning, niet om afgrijzen, en moord om moord vind ik niets. Ik raak er in ieder geval niet van streek van.
Ik weet heel goed het onderscheid tussen films, tv en de werkelijkheid.

Empaten vechten wel letterlijk voor een ander

Als ik iets veel gedaan heb in mijn leven is het letterlijk vechten voor mijn vrouw en kinderen. Misschien niet met geweld, maar waarom zou je geweld gebruiken als dat niet nodig is? Mensen die dat denken hebben “de kunst van oorlogvoeren” door Sun Tzu nog nooit gelezen. Een van de zinnen die hierin voor komt, is dat de beste generaal bijna nooit een veldslag heeft geleverd.
Ik ben vredelievend, maar niet op een manier dat ik niet letterlijk vecht voor datgene wat ik heilig acht.

Waar het bij een gevoelsmens omdraait

Het draait bij een gevoelsmens om de werkelijkheid, om dat wat is.
Als je de ander voelt weet je als geen ander het verschil tussen fantasie en werkelijkheid.
Indien ik conflicten uit de weg ga is dit niet omdat ik dan perse de harmonische sfeer wil bewaren. Dit zou trouwens ook vreemd zijn, want voor een empaat is die harmonie er immers allang niet meer.
Empaten gaan alleen conflicten uit de weg als ze zien dat het geen zin heeft hier in mee te gaan. Ze zoeken een oplossing. Ruzie gebaseerd op vooroordelen of omdat iemand graag even ruzie wil maken vinden ze verknoeide tijd. Het doel in hun leven is het creëren van een harmonische sfeer.

Vrede is geen wapenstilstand

Vrede in de vorm van een wapenstilstand is voor de empaat geen vrede. Het gaat bij hem of haar om liefde, eenheid en een harmonische samenwerking. Als het gaat om het werken in een groep, waar samenwerking van belang is, is dit ook zijn doel.
Een empaat zet zich in om van een team een harmonisch geheel te maken. Dit gaat bij hem of haar gewoon automatisch.

Ieder weldenkend mens weet dat het maken van een harmonisch geheel niet zonder slag of stoot gaat. Dat je hiervoor conflicten juist niet uit de weg moet gaan. Indien je mensen niet confronteert met hun gedrag zal er nooit harmonie ontstaan.
Met andere woorden; een empaat is geen conflictvermijder, maar een conflictoplosser.

Een empaat beweegt zich op een totaal ander niveau

Indien je dit goed hebt gelezen weet je nu dat een empaat zich op een totaal ander niveau beweegt dan de empathische mens.
Waar de empathische mens zich inleeft in de ander, medelijden heeft en heel gevoelig is op emotioneel vlak, doet en is de empaat dit niet. De empaat is namelijk iemand die de ander echt voelt. En als je de ander echt voelt, wil je echt helpen, waardoor medelijden dan geen optie is.

In het creëren van harmonie is er geen plaats voor medelijden, er is daar alleen plaats voor medeleven, voor meeleven met de ander en diegene helpen als hij of zij geholpen wil worden.

Please follow and like us:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.