Archief van
Auteur: Leo Huizenga

God, een woord, twee betekenissen

God, een woord, twee betekenissen

Als je een etymologisch onderzoek doet naar het woord god dan kom je uit op verschillende betekenissen. Via de Germaanse kant kom je dan bij de “veel aangeroepene of datgene wat veel aangeroepen wordt” en via de Latijnse kant kom je dan bij “het licht of de lichtgevende”. De Germaanse vertaling van het woord god laat zien dat dit te maken heeft met het aanroepen van een kracht. De Germaanse stammen zagen het goddelijke en de stam als een eenheid….

Lees Meer Lees Meer

Een zijn, een kracht wat voortkomt uit verbinding

Een zijn, een kracht wat voortkomt uit verbinding

Eén zijn heeft tegenwoordig een bepaalde betekenis gekregen. Door de spiritualiteit van het nieuwe tijdsdenken (new age) heeft het steeds meer de betekenis van één worden met God of het Al gekregen. God is ziel en ziel is God (Brahman is Atman en Atman is Brahman) ligt hier aan ten grondslag. Het nieuwe tijdsdenken Het nieuwe tijdsdenken heeft zijn spirituele basis vooral uit het oosten gehaald. Hierdoor zijn de hindoeïstische, boeddhistische en taoïstische spiritualiteit onderdeel geworden van dit denken. Het…

Lees Meer Lees Meer

Identiteit, op zoek gaan naar jezelf

Identiteit, op zoek gaan naar jezelf

Identiteit is een belangrijk onderdeel van de mens. Zonder identiteit is er geen mens. Gevoel is één, maar denken is twee. Zonder denken kan geen mens bestaan. Juist omdat ik zo’n gevoelsmens ben kan ik niet zonder mijn denken. Denken geeft mij mijn plaats in de wereld en toont mij wie ik ben. Vanwege het feit dat denken een drie eenheid is, bestaande uit kennen, kennis en het gekende, en dit naast directe ervaring ook gevoed wordt door overleveringen, is…

Lees Meer Lees Meer

Bij het leven hoort de dood en bij de dood het leven

Bij het leven hoort de dood en bij de dood het leven

Bij het leven hoort de dood en bij de dood het leven. Wij weten het maar al te goed en toch ervaren wij het als onwerkelijk, vooral als het heel dichtbij komt. Culturen en de dood Culturen kennen vele gebruiken omtrent het overlijden. Het heeft meer met de nabestaanden te maken dan met de overledenen. Toch is dit niet wat religies er op ten duur van gemaakt hebben. Zij hebben het leven als individu in plaats van als groep verbonden…

Lees Meer Lees Meer

Een brug en een muur bouw je met dezelfde stenen

Een brug en een muur bouw je met dezelfde stenen

Een brug bestaat uit dezelfde stenen als een muur. Jij bent degene die de keuze maakt. Dit is de wijze zoals ik aankijk tegen mensen die met elkaar moeten omgaan vanuit verschillende culturen. Over mens en cultuur heb ik het al in een vorig bericht gehad. Daar wil ik het niet over hebben. Ik wil het hier hebben over waarom mensen het toch zo moeilijk vinden rekening te houden met andere gebruiken en mensen uit andere culturen. Empaten en cultuur…

Lees Meer Lees Meer

Vorm als hoogste goed van de mens

Vorm als hoogste goed van de mens

Het hemelse beeld, een gedicht van William Blake, slaat voor mij de spijker op zijn kop als het gaat om de mens en diens problemen. Problemen waar ik mijn hele leven tegen aan ben gelopen. Het hoogste goed Als je God, of het hoogste goed, niet vereenzelvigd met menselijke eigenschappen heb je bij veel mensen namelijk een probleem. Ze zullen dan tegen je ageren, omdat ze vinden dat je de mens, of via de mens God aanvalt. Zelfs al geloven…

Lees Meer Lees Meer

Empaten moeten zich niet met politiek bezig houden

Empaten moeten zich niet met politiek bezig houden

Empaten moeten zich niet met politiek bezig houden. Dit zuigt hen alleen maar leeg en maakt hen ongelukkig. Dit las ik ooit eens op een andere site. Ik ben het hier niet mee eens, al zit daar wel een maar aan. Ik ben namelijk wel politiek actief. De voor en tegens zal ik hier onder beschrijven. De politiek Eens vroeg iemand mij hoe het mogelijk is dat ik mijzelf in de politieke arena kan bewegen. Een vrij persoon zoals ik…

Lees Meer Lees Meer

Het belang van jezelf duidelijk laten zien

Het belang van jezelf duidelijk laten zien

Het belang van jezelf duidelijk laten zien ben ik na verloop van tijd steeds meer gaan omarmen. Vroeger probeerde ik zo mysterieus mogelijk over te komen. Dit deed ik om mijzelf te beschermen. In beweging komen en jezelf duidelijk laten zien Nu ik in beweging ben gekomen, en mijn angst afgeworpen heb, is duidelijk zijn van groot belang geworden. Dat is de reden waarom ik mijn eerste tien berichten op een manier van duidelijke stelling inname geschreven heb. Zoals ik…

Lees Meer Lees Meer

Franciscus is een man naar mijn hart

Franciscus is een man naar mijn hart

Franciscus van Assisi is een man naar mijn hart. Als je de eenheid voelt zoals ik het voel en je kent zijn manier van leven is dat niet zo vreemd. Hij is naar mijn inzicht een van die mensen die de levensvisie van mensen positief heeft beïnvloed. Tijdens zijn korte bestaan leerde hij de mensen weer dat je als christelijke gelovige het leven van Jezus serieus moest nemen en de verstotene moest omarmen. Door hem kregen de dieren hun ziel…

Lees Meer Lees Meer

Meditatie is puur focussen en zelfobservatie

Meditatie is puur focussen en zelfobservatie

Meditatie is puur focussen en zelfobservatie. Het is niet het focussen op datgene waar mijn gedachten en emoties zich allemaal mee bezig houden. Gedachten en emoties observeren is voor mij geen meditatie, maar het focussen op een punt of op beweging. Het gaat bij mij om het focussen, de concentratie, op zich. Leer jezelf concentreren Het probleem van je leven is niet dat je te veel prikkels krijgt, maar dat je ze niet kunt hanteren. De prikkels gaan te snel…

Lees Meer Lees Meer